Jaarvergadering 6 april 2022

Uitnodiging

Op woensdag 6 april 2022 wordt in ons clubhuis de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze tennisvereniging gehouden.

Een keer per jaar kunnen de leden met het bestuur spreken over het wel en wee van de vereniging. In deze algemene ledenvergadering van onze vereniging brengt het bestuur zijn jaarverslag uit, wordt de jaarrekening en worden de plannen voor het nieuwe jaar gepresenteerd. Voorts is er gelegenheid voor de leden om zelf met voorstellen te komen. Het jaarverslag is dit jaar digitaal. Je kunt het natuurlijk alsnog zelf printen als je dat graag wilt.

De stukken voor de ALV (in PDF-vorm) zijn hier te downloaden