Jaarvergadering 30 januari 2019

Uitnodiging

Op woensdag 30 januari 2019 wordt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze tennisvereniging gehouden. 

Alle leden van LTC Zer Oirts zijn vanaf 20:00 uur van harte welkom in ons clubhuis.

Afwezigheid kan per e-mail gemeld worden bij de secretaris. De stukken voor de  ALV (in PDF-vorm) zijn hieronder te vinden:

Uitnodiging en Agenda

Concept notulen van de Algemene ledenvergadering van woensdag 31 januari 2018

Het jaarverslag

- Verantwoording van het beleid van het bestuur

- Financiële verantwoording 2018

- Verkiezing van Bestuur en commissies

- Begroting 2019 en Voornemens van het bestuur 2019

Bekijk hier het Jaarverslag 2018.