Jaarvergadering 5 februari 2020

Uitnodiging

Op woensdag 5 februari 2020 wordt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze tennisvereniging gehouden. 

Alle leden van LTC Zer Oirts zijn vanaf 20:00 uur van harte welkom in ons clubhuis.

Afwezigheid kan per e-mail gemeld worden bij de secretaris. De stukken voor de ALV (in PDF-vorm) zijn hier te downloaden:
Download ALV

Uitnodiging en Agenda

Concept notulen van de Algemene ledenvergadering van woensdag 5 februari 2020

Het jaarverslag

- Verantwoording van het beleid van het bestuur

- Financiële verantwoording 2019

- Verkiezing van Bestuur en commissies

- Begroting 2020 en Voornemens van het bestuur 2020