Evenementenkalender

De evenementen vinden meestal op drie banen plaats. De tijdstippen van aanvang en einde

zijn indicatief, staan dus niet vast. Op deze lijst staan bijzondere gebeurtenissen.

Niet op deze kalender staan reguliere, steeds terugkerende zaken als:

- Tennislessen, op maandag- en donderdagavond, op één baan;

- Tenniskids op donderdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur;

- Competitiewedstrijden in de periode van 30 maart t/m 7 juli (exclusief inhaaldagen).

- Tossen; meer informatie over de Zer Oirts Toss op de pagina "Tossen".

Zaterdag /april 13:00 Koningstoss

Zaterdag 25 mei Begin Mix-competitie (t/m za 6 juli)

Maandag 17 juni Praktijk Swaagertoernooi (t/m 24 juni)

De zomertoernooien:

Donderdag ? juli 09.00 1e Open Zomertoernooi Mix Dubbel

Donderdag ? juli 09.00 2e Open Zomertoernooi Mix Dubbel

Donderdag ? augustus 09.00 3e Open Zomertoernooi Mix Dubbel

Donderdag ? augustus 09:00 5e Open Zomertoernooi Mix Dubbel

Vrijdag 4 september 09.00 ATV Toernooi

Alle combinatie zijn mogelijk HH/DD/GD. Indeling op speelsterkte.

Inschrijven voor de genoemde dagtoernooien:

- de Open Zomertoernooien Mix Dubbel (4 en 18 juli, 1 en 29 augustus)

- het ATV-toernooi (4 september)

Kan vanaf medio april bij Marja Hootsmans; telefonisch op nummer 06-37555467 of per e-mail naar

vanbeekmarja@gmail.com

Nog te bepalen Slot-toss, herfst-toss en vrijwilligerslunch