Evenementenkalender

De evenementen vinden meestal op drie banen plaats. De tijdstippen van aanvang en einde

zijn indicatief, staan dus niet vast. Op deze lijst staan bijzondere gebeurtenissen.

Niet op deze kalender staan reguliere, steeds terugkerende zaken als:

- Tennislessen, op maandag- en donderdagavond, op één baan;

- Tenniskids op donderdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur;

- Competitiewedstrijden in de periode van 30 maart t/m 7 juli (exclusief inhaaldagen).

- Tossen; meer informatie over de Zer Oirts Toss op de pagina "Tossen".

 

De zomertoernooien:

Zaterdag 18 juli, 09.00 uur Dagtoernooi voor eigen leden, Mix Dubbel

Donderdag 30  juli 09.00 1e Open Zomertoernooi Mix Dubbel

Donderdag 13 augustus 09.00 2e Open Zomertoernooi Mix Dubbel

Donderdag 27 augustus 09:00 3e Open Zomertoernooi Mix Dubbel

Vrijdag 4 september 09.00 ATV Toernooi Heren Dubbel

Nog nader te bepalen herfsttoernooi, slottoernooi en vrijwilligerslunch

 

Inschrijven voor de genoemde dagtoernooien:

- de Open Zomertoernooien Mix Dubbel ( 18 juli, 30 julie, 13 augustus, 27 augustus en 4 september)

kan vanaf 28 juni bij Marja Hootsmans; telefonisch op nummer 06-37555467 of per e-mail naar

vanbeekmarja@gmail.com