Wie zitten er in bestuur en commissies

Samenstelling bestuur 2018

 

Voorzitter: 
Piet Filius
Telefoon 0118 591913 
E-mail voorzitter

Secretaris: 
Aart Cramer
​Goudplevierhof 16
​4332 CM Middelburg
Telefoon 0118 774400
E-mail secretariaat

Penningmeester: 
Ellen van Schaik
Telefoon 0118 593176
E-mail penningmeester 

Technische Commissie: 
John Vogel
Telefoon 0118 634855 
E-mail Technische Commissie

Onderhoudscommissie (vice voorzitter):
Jan Adriaanse
Telefoon 0118 592348

 

 

Samenstelling commissies 


Kascontrolecommissie 
Frans Meur en Willem de Pagter 
Aart Cramer (plaatsvervangend lid) 

Ledenadministratie 
Rob Slootbeek
Torenstraat 11 Serooskerke
Telefoon 0118 594246

Onderhoudscommissie 
Jan Adriaanse (voorzitter) 
Ton Engelaan 
Frans Meur 

Eindredactie E-clubblad en nieuwsbrieven
Aad van Cortenberghe
Jan Willem Jansen

Technische Commissie
John Vogel (voorzitter) 
Marja Hootsmans (zomertoernooien) 
Michèle Snijders-Swaager
Mariska Uytdewilligen (jeugd)

Sponsorcommissie
Herman Kamp
Ad Boone

Bankrekening 
Rabobank: NL 17 RABO 0365 2274 47 t.n.v. L.T.C. Zer Oirts, 
te Serooskerke